မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, April 11, 2016

ၸုမ်းTai IT Computer ၸတ်းလူင်းပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းတႆး ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ( Tai IT Computer) ဢၼ် သြႃႇၸဝ်ႈ ၼၼ်တေႃးၽႃႇသ

Wednesday, March 16, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ ႗ ၶမ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီးမၢႆတွင်းသေ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၸင်ႇမီးၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ

Sunday, January 10, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပၢင်သွၼ် TAI IT Computer


Sunday, November 15, 2015

SoftOrbits Photo Stamp Remover 7.5 Portable (42.1 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢေႃႈ ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် SoftOrbits Photo Stamp Remover တွၼ်ႈတႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉ မွတ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးလႄႈ သင်ႁဝ်းသ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes