မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 22, 2015

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈဢေႃႈ သင်လႆႈၸႂ်ၸိုင်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈၵေႃႈတေ တၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈတီႈၼႆႈယူႇဢေႃႈ

Sunday, July 19, 2015

Vroot or iroot latest version english


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် ပီးၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ၸွ

Tuesday, June 9, 2015

CCleaner v5.05.5176 With Business + Professional crack


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ CCleaner v5.05.5176  With Business + Professional crack မႂ်ႇမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လၢင်ႉပၼ် ၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းႁႂ်ႈမဝ်ၵႂႃႇ ပတ်းပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်းႁႂ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ

Windowds Themesမႂ်ႇသုင််ၶႃႈ ပီးၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းၵေႃႈႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွမ်းၽိတ်းယူႇဢေႃႈ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်

Thursday, April 16, 2015

ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်
တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ

Saturday, February 14, 2015

ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ Valentime's Day-Wallpaper ၽူင်းႁၢင်ႈလီလီ သိပ်းဢိတ်းဢၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်း Valentime's Day ၼႆၶႃႈၼေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၵူႈပီ ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  တွၼ်ႈပၼ်ယူႇ ၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ ပီၼႆတႄႉ တူၵ်းလိုၼ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႆႉဢွၼ်ၼႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸွင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃဢဝ်Live Wallpaper  သေတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၵူႈပီတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၾိင်းၵႂၢမ်း

သင်ၶႂ်ႈဢဝ် ငဝ်းတိူင်ႉ သႂ်ႇတီႈ ၽူင်း Call မိူဝ်ႈႁွင်ႉၶဝ်ႈ မႃး Video Caller ID 2.01.225 for Android

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈယိပ်း Android ၽူင်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉပဵၼ် Video ringtone တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၸွမ်းသဵင်ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes