မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 18, 2012

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ လꨤꨀ္ꨳလꨤꨯး သꨣꨲꨕꨣꨲဝ

ꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳ ꨟꨓ္ေꨀꨣꨳေတꨣꨳေတလꨯꨳ ꨟꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ  တူꨉ္း ꨡဝ္ꨁꨣꨳꨬလꨳMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes