မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 8, 2012

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတြꨓ္ꨳ ဝꨓ္းꨀူိတ္ꨲ

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ထုိင္ ဝꨓ္းꨀူတ္ꨲ ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ ပဝ္း ꨷ ꨷ ꨡူိꨉ္။း) 
 
 


Photo SharingMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes