မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 11, 2012

ေꨕꨣꨲလီꨲယꨣꨲꨓꨣꨲ ယိင္းမꨰတ္ꨵတꨣꨲ -ꨟꨰင္းသူိဝ္ꨁꨰင္


ꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳ ပီမ္ꨮꨲတꨯး ꨽꨼꨻ꩂ ေသ ပပ္ꨵꨅူိင္း ‘‘ေꨕꨣꨲလီꨲယꨣꨲꨓꨣꨲ ယိင္းမꨱတ္ꨵတꨣꨲ’’ ꨡꨓ္ A.မꨯꨲ မူꨲေꨅꨳ ပိꨓ္ꨲတꨰမ္ꨳဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲ ပိုꨓ္ꨡြꨀ္ꨲ 11.11.2012 ယဝ္ꨵ။
A မုိင္ (မူဆယ္) ရွမ္းဘာသာျပန္ထားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ (ေပၚလီယာနာ) ဝတၱဳကုိ 11.11.2012 မွ စတင္ျဖန္႔ခ်ိပါၿပီ။ ရွမ္းစာေရးဆရာ ဟုိင္းေဆခုိင္က တည္းျဖတ္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းလူငယ္မ်ား ဖတ္သင့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ေရး စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖုိး က်ပ္ ၂၅၀၀ ၊ စာမ်က

္ႏွာ ၃၄၁
စာအုပ္ ရႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား
1. ဦးသစၥာနႏၵ ကုိးမုိင္ရွမ္းေက်ာင္း ျပည္လမ္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္။
2. ဇလပ္နီပံုႏွိပ္တုိက္၊ ျပည္လမ္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္။
3. ဝုန္းဝမ္းေဆးတုိက္၊ အမွတ္ ၁၁၁၊ စဝ္စံထြန္းလမ္း ၿမိဳ႕မရပ္ ေတာင္ႀကီး။
4. ဦးဝိစရဏ ပိဋကတ္ေက်ာင္း ပင္လံုၿမိဳ႕။
5. ဦးသုဓမၼ (မုိင္းပန္) ဓမၼဝိနယေက်ာင္းေဆာင္၊ ပုပၸါရံု၊ လြိဳင္ကာ္။
6. စုိင္းလွေက်ာ္ နန္းယဥ္ ႀကံတုိင္းေအာင္းေဆးတုိက္ ေစ်းအတြင္း လားရႈိး။
7. စုိင္းကြမ္းခမ္း ကြမ္းခမ္းကြန္ပ်ဴတာ ပန္းတိမ္ေတာင္ရပ္ သီေပါၿမိဳ႕။
8. ဦးေကာလိယ မဟာျမတ္မုနိေက်ာင္း ရပ္ကြက္ (၄)၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕။
9. ဦးဝိနယာစာရ ေဇယ်သုခေက်ာင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕။ ပိြဳင့္အေအးဆုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕။
10. လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္း မူဆယ္။ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း မူဆယ္။
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes