မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 20, 2012

တꨣꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း လိꨀ္ꨳတꨯးတူဝ္မူꨓ္း၊ လိꨀ္ꨳတꨯး တူဝ္ယꨤဝ္း (လိꨀ္ꨳထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳ) ꨁုိꨓ္းလူတ္ꨲꨡဝ္

တꨣꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း လိꨀ္ꨳတꨯးတူဝ္မူꨓ္း၊ လိꨀ္ꨳတꨯး တူဝ္ယꨤဝ္း (လိꨀ္ꨳထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳ) ꨁုိꨓ္းလူတ္ꨲꨡဝ္ (Download) ꨡဝ္ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္း။ ꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵ မူိဝ္ꨳ (19.12.2012) ꨓꨓ္ꨵ လိꨀ္ꨳထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳ ꨕိတ္းဝꨯꨵ တူဝ္ꨓုိင္ꨳေလꨳ ꨁုိꨓ္းꨬမးဝꨯꨵယဝ္ꨵ။
19.12.2012 ရက္ေန႔ Zawgyi-Tai exe (၂) ဖုိင္ကုိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ယူခဲ့ပါက ဒီေန႔ (20.12.2012) ေနာက္ဆံုး Update လုပ္ထားတဲ့ လင့္ကုိ ျပန္လည္ Download ယူၿပီး သံုးၾကပါ။
http://sourceforge.net/projects/shanfont/files/ZT3.1Setup.exe/download
ဒီေအာက္ Link ကေတာ့ ေမာရွမ္းနဲ႔ တုိင္းေနစာအတြက္ Zawgyi-Tai ေဖာင့္နဲ႔ တဲြသံုးႏိုင္ေအာင္ အဆင္ေျပစြာ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
http://sourceforge.net/projects/shanfont/files/Taile-Keyboard/ZT_TaileSetup.exe/download
ꨟꨱင္းꨀြင္ꨵ (Link) သြင္ꨡꨓ္ တီꨳꨓူိဝ္ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨡဝ္ꨁုိꨓ္းꨡူꨓ္းသ္ꨮꨲ ေꨅꨣꨲꨀ်ီꨲတꨯး (ꨡꨓ္မ္ꨮꨲ)ꨬလꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵလိꨀ္ꨳထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳယဝ္ꨵ။ သင္ဝꨣꨳ လꨯꨳꨡဝ္ဝꨯꨵ မူိဝ္ꨳ (19.12.2012) ꨓꨓ္ꨵꨅုိင္ မꨓ္းမီးꨡꨓ္ꨕိတ္းဝꨯꨵ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳေလꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨁုိꨓ္းလူတ္ꨲꨡဝ္ ꨡꨓ္မ္ꨮꨲꨓꨯꨵေသꨀမ္း။
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes