မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 2, 2013

ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႆႉတၢင်းသဵင်ႈ All post Titlesမႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်း မႃး လေႇ ႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်း ဝႅပ်ႉ ၼမ်ဝႆႉလႄႈ ၶႃႈတေၶိုၼ်းမေးဢဝ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ မၼ်းသေ တေသုပ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉမေးၶပ်ႉၵႂႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း တေၶပ်ႉပၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉ
ႁႂ်ႈပေႃးတူၺ်းလႆႈၵႂႃႇ ငၢႆႈꧦၵူႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇလႄႈ ဢဝ်ဢဝ်တၢင်ႇတီႈ မႃးသႂ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မီး ၵႂႃ 400 ပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းတေႉ မီႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ယဝ်ႉ ႁႃတူၺ်းသေ ၽူၺ်တူၺ်းလႆႈတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလီ လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ  ၶႃႈဢေႃႈ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်းၶႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes