မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, June 6, 2013

သꨱင္မြꨓ္းထမ္း

600x600
Add caption    
တꨣꨲသꨱင္ထမ္းေတꨅꨰင္ꨳ
တꨣꨲသꨱင္ထမ္းꨡမ္ꨲꨟꨰင္ꨳ
တꨣꨲသꨱင္ထမ္းပꨱꨓ္တꨰင္ꨳ
ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲထꨰင္ꨳ။
တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨁိုꨀ္ꨵ
တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတလိုꨀ္ꨵ
တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨓိုꨀ္ꨵ
ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိုꨀ္ꨵ။
တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳသိုပ္ꨲꨟူိင္း
တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨅြတ္ꨲမိူင္း
တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨀိူင္း
ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိူင္း။


သိူဝ္ꨀြꨓ္းမိူင္း(ေꨀးသီး)
ဝ္ꨣ:တီꨳꨓꨯꨵ; | From Here:http://shanviews.com/?p=380

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes