မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, June 9, 2013

Flash ဢၼ်လီလႅၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉတေႉပဵၼ် FlashSong ဢၼ်လီလႅၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉတၢင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမႃႈလေႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယႂ်ႇၼမ် ယူႇဢေႃႈ ၸၢမ်းထွမ်ႇ ၵၼ်တူၺ်းလႄႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသင်ဝႃႈ မီးလိင်ႉ ၵႂၢမ်း FlashSong ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၸိုင်ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူႈၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ Sainawleangfa.tai@gmail.com
a gift.

abc - a friend.

amazing2 2047.

Army.

Asian pride.

beer or women.

boston.

Color and Me.

Con ga.

Ctrl Z.

curiousity.

CV.

Disco - Spiderman.

Final Fantasy Gil Quest.

flast.

fly0804.

Graffiti.

Happy or not.

Last Christmas - Ding ding.

mathematics.
My loving Valentine.

Mystical ball.

olympics.

people love.

personality test.

pingpong.

rose.

smoochies valentine.

The Interview with God.

The most romantic kiss.

this land your land.

time to love.

to be liked.

Vision test.

Win noise.

Wok the Fuck lag compensat.

worm life.

yes no vietnamese.

yes no.

you broke my heart.
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes