မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 27, 2013

သင်ၶႂ်ၸႂ်ႉ Samsung Galaxy S4 Air Call Accept Android လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႅမ်တေႉꧦ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Galaxy S4  Air Call Accept ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ် ၼႆႉတေႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉလႃႇပေႃႈၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူင်းႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈထိ မၢၼ်ႇ မၼ်းၵေႃႈ မၼ်းႁပ်ႉၵႂႃႇႁင်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉ Galaxy S4  Function ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်း မၼ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈပေႃးမႃးဢူၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းတေႉ ၶႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၽူဝ်ႇၶႃႈလူတ်ႉသေၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း ၶႂ်ႈၶုၵ်ႉ ဝႆႉတေႉꧦၶႃႈဢေႃႈ Sumsung Galaxy S4  ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ၵႃႈၵေႃႈယႂ်ႇတေႉꧦၶႃႈ ဢႁီးး ။ သင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၵေႃႈဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ij


Download=Air_Call-Accept_v1.1My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes