မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 27, 2013

သင်ႇၶႂ်ႈၶတ်းသေႃးႁၢင်ႈလီꧦ တီၼႃႈ screen ၽူင်းၸိုင် Sparky 0.83 APK

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် တႃႇၶတ်းသေႃး Sparky 0.83 APK  တီႈၼႃႈ screen ၽူင်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်

Android ၸႂ်ႉလႆႈတင်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ တင်းမူတ်းတေႉ မီးႁူၵ်း ဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီးတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ၶႃႈတေႉပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၸႂ်ယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ သင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၸိုဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ij


http://3.bp.blogspot.com/-wltUy6IuY7c/Ue0rXkC5ZwI/AAAAAAAABdk/LZUmGPrftOE/s640/Sparky+Lock+Screen.pngRead more »»

Download=Sparky 0.83 APK

(ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္တီꨳꨓ္ꨮးမꨓ္းမူိꨓ္ꨓꨯꨳ မီးယူꨲ ꨟူꨀ္းပူိင္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ )

 http://2.bp.blogspot.com/-U3y85rzW8aU/Ue0rW44pn9I/AAAAAAAABdY/NUzBeB6VFuk/s1600/Sparky+Lock+Screen+1.jpg

 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes