မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, August 5, 2013

(ၼွင်ႉဢၢၼ်းလိူၵ်ႈၶိူဝ်းသင်) ၸုမ်းၵဝ်ႉယူၵ်ႉယူၵ်ႉ ဝဵင်းၵျွၵ်းမေး- မႃးယဝ်ႉၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉယူႇတီႈၵႆ လႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းမႂ်ႊꧦ ၼႆလႄႈ ၶတ်းၸႂ်သေတၢင်ႇ ပၼ် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶႃႈ လၢႆႈႁဵတ်း Mp-3 ၵေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇယွမ်း Size မၼ်းၶႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးယွမ်း Size မၼ်း ၵႂၢမ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလူႉ သဵင်ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇလီထွမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ   ၶႅပ်းၼႆႉတေႉ  ပဵၼ် ၸုမ်းၵဝ်ႉယူၵ်ႉယူၵ်ႉ (ဝဵင်းၵျွၵ်းမေး) ႁွင်ႉ  ဝႆႉ (ၼွင်ႉဢၢၼ်းလိူၵ်ႈၶိူဝ်းသင် ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ   ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ၵမ်ႉၼမ် တေႉ တေပႃး Hip hap ၶႃႈယဝ်ႉမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ် မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉတိုၼ်းတေမီးယူႇၶႃႈ :P  ၵူၺ်းႁွင်ႉၸိူ်င်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တႃႇၵူၼ်းတေလႆႈၸႂ်ၵျိၵ်ႈႁူဝ် ပၢၵ်ႇတဵမ်ၼၼ်ႉ တေၼၢၼ်းမီးယူႇ  ၵွပ်ႈၼၼ်ၸၼ်ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ      ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈဢေႃ
ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉ Download Size
1 ထိုင်ijၵေႃႉတေယၢၼ်မိူင်းတႆး ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.13 MB
2 ယိင်းဢွၼ်ႇ ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.08 MB
3 ဢၢႆႈသီႇၼႃႇလၢႆးသိူဝ် ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.29 MB
4 လႅင်း ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.16 MB
5 ၵေႃႉဢွၵ်ႇယၢၼ်ၶိူဝ်းတႆး ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.42 MB
6 ၵႂၢမ်းၵေျႃႇပႄႇပႄႇပူး ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 3.83 MB
7 ၸုမ်းၵဝ်ႉယူၵ်ႉꧦ ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.02 MB
8 ၼူၵ်ႉၵူဝ်းရီးယႃး ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 4.96 MB
9 ဢေးၼွင်ႉပီး (ႁွင်ႉႁူဝ်ယွႆး) ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 3.42 MB
10 ႁႂ်ႈလိုမ်းၸၢႆးလႆႈသေၵမ်း ၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ Click Here 3.46 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes