မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 25, 2013

ၽၢႆႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ၼႆဝႃႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ

 ၽၢႆႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ၼႆဝႃႇ တႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၼႂ်းၽူင်းAndroid ၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးၸႂ်ႉႁိုဝ်မႃး ယုၵ်းယၢၵ်းတေၼမ်ယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ ပိူၼ်ႈပေႃးလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး
ယူႇပတ်းမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ၶတ်းၸႂ်ဢမ်ႇၵႃး ၶတ်းပႃးတူဝ်သေ ပိၼ်ႇဝႆႉၽၢႆႇတႆးဝႃႇၼႆႉ
ပေႃးၶဝ်ႈၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

                   
      

ပေႃးၶႂ်ႈပတ်းတူၺ်းယူးတႆးၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes