မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 30, 2013

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး( ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ သၢမ်တူဝ်)

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၶိုၼ်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ (  ရု  ါူ  ꧦ  ) သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇ ၺ လူင်းမႃးဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈ
ယူႇတီႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽူႈၶူင်ဢွၵ်ႇမၼ်းယူႇ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၵႆႉၸႂ်ႉ ( ꧦ ) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးပႃးလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ 

တႅမ်ႈၼႂ်ႈၽူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၽူင်း တီႈတႅမ်ႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႈလႆႈၽႂ်းမိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်း
ပေႃးတေတႅမ်ႈဝႃႈ (တေႉꧦဝႃႈꧦ) ၼႉႆတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႉ ( ꧦ ) မၢႆသွၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈတႅမ်ႈဝႃႈ
(တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ) မၼ်းၵေႃႈတေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵွႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၼႃႇ
လွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်
ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။
ဢဝ်မႃးတီႈၼႆႈ- http://www.tainum.com/2013/08/blog-post_25.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes