မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 2, 2013

လၢႆး Downlaod (လူတ်ႉ ) ဢဝ် Mp-3 တီႈၼႂ်းၼႆႉ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ လၢႆးလူတ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈၼႆႈလႄႈ ငၢႆႈꧦ ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉတႄႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈယၢပ်ႇ ဝႆႉ ၼႆ ထၢင်ႇယူႇၶႃႈ လၢႆးပွတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်း ၶႃႈ


ၸိူင်ႉ ၼႆ ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes