မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 25, 2013

ၵေႃႉၶႂ်ႈႁဵတ်း FlashSong သေဢမ်ႇမေႃဢူၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ SwiSH max -3 Portable

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးသုပ်ႇ မိုတ်ႈ ပၼ်ထႅင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်း ပႆႇမီး SwiSH-3 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႇလူဝ်ႇတၢင်ႇ သင်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း သႂ်ႇ ၼႂ်း USB သေ ၸႂ်ႉတၢင်ႇတီႈပႃးၵႂႃႇၵူႈတီႈၵေႃႈ လႆႈယူႇ ယွၼ်ႉႁဵတ်း ပဵၼ်ဝႆႉ Portable ယဝ်ႉဢေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉမိူၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃ တၢင်ႇ ႁဵတ်း ဢိၼ်ႇသတေႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇတင်းၼမ် ၵူၺ်းၼမ်ႉတေႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇၵေႃႈ ၽူၺ်ႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ လႆႈယူႇၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း ij


Download: SwiSH max -3 Portable

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes