မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 30, 2013

ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း Mobile မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း ၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈၵူတ်ႇထတ်းမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉ၊ မွတ်ႇပၼ်ယုၵ်းယၢၵ်း၊ ၵမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းလဵၼ်ႈၵဵမ်းႁႂ်ႈၽႂ်းလီ
တေႇၵႂႃႇတင်းၼမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်တီႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးလႅပ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ
သင်ဝႃႈVersion ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းမေးလၢႆႈ၊ 
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes