မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, August 5, 2013

Next Launcher 3D Lite Version

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယိပ်းၽူင်းၼႆၵေႃႈ တေမီးယူႇတင်းၼမ်လၢႆ ၼႆ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈဢဝ်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၽူင်း ၼႆႉပဵၼ် Next Launcher 3D ၶႃႈ ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူင်းtheme ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်းပေႃးတေၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ  ၼႆ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တေလိူဝ်ႇ ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၼႆ ႁူႉထိုင်ယူႇၶႃႈ ၊ Next Launcher ၼႆႉ မၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉမီးတင်းၼမ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ  ၼႆႉတေႉ ဢွၵ်ႇ ပႃႈလိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေၶိုတ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆဢေႃႈ ijး) သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ၼၼ်ႉတႃႉ

http://www.appsapk.com/wp-content/uploads/2013/07/Next-Launcher-3D-Lite-Version-1.jpg http://www.appsapk.com/wp-content/uploads/2013/07/Next-Launcher-3D-Lite-Version-2.jpg

Download=Next Launcher 3D

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes