မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 3, 2013

OctroTalk မႃးယဝ်ႉ တႃႇၽုၺ်ႇGtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid (လၢတ်ႈတေႃႇၸူးတီႈၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ)

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Apk တႃႇၽုၺ်ႇ Gtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidၼႆယဝ်ႉ
Octro Talk ၼႆႉ မၼ်းႁွင်ႉ ၽူင်းလၢတ်ႈတေႃႇတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉGtalk တီႈComputer ၵေႃႈလႆႈ Chat ၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။


Read more »»  ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းOctro Talk ၼႆႉ
ဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်
phone to phone
phone to computer
Size မၼ်းၵေႃႈလဵၵ်ႉ မီး 1.17 MB ၵူၺ်း၊

ၼႆယဝ်ႉ။
ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉမၼ်း
ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၽုၺ်ႇယၢပ်ႇ
ပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီ ၼႆယဝ်ႉ။
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ    OctroTalk.apk  Download
 ပေႃးလူဝ်ႇႁွင်ႉ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁဝ်းတေလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉ သေ ၼဵၵ်း Audio Call တႃႉ။


                                                       ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
                                                       ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ၊ ၵုၼ်ႁဵင်

ဢဝ်မႃးတီႈၼႆႈၶႃႈ -- တႆးၼုမ်ႇ 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes