မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 3, 2013

Particle Storm Live Wallpaper

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် Theme ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇ ပၼ်ထိုင် ထႅင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်း မႃးလေႇႁွတ်ႈ ထိုင် ဝႅပ်ႉ  ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် မီးႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးမႃးၼမ်ꧦ ၼၼ် ယူႇတီႈ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ း)  ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Particle Storm Live Wallpaper ၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁၢင်ႈ သီၾႆး ႁိူဝ်ႈလႅင်း လႄႈ ႁၢင်ႈလီ ထုၵ်ႇတႃယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ သင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် လႆႈၸႂ်ၸိုင် ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij

http://www.appsapk.com/wp-content/uploads/2013/04/Particle-Storm-Live-Wallpaper.jpg
Download=Particle Storm Live Wallpaper

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes