မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 25, 2013

ၽူင်းမိၵ်ႈSAMSUNG ဢၼ်ပွမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼလႄၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဝႃႈ
မိူဝ်ႈဝႃးမုၼ်ၸၢင်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးၸူးၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ
ၶႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈၶႃႈႁႃႉ? တီႈသႅင်ႇပိူၼ်ႈၶၢႆၽူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈၵွႃႇၼယႄဝ်ႉ 
သႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၊ ႁိုမ်ႉijij မႅၼ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႃႇမဵဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈRoot တူၺ်းၽူင်းၼမ်ꧦ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈ

 မႃးႁႃးသႂ်ႇတူၺ်း၊ ဝႃႈၼႆႁင်းမၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၽူင်းမၼ်းတႄႉ မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပွမ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
 ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉပူႇသြႃႇV Root ၼႆႉ  လုတ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇဢေႉ၊ ပေႃးဝႃႈသဵပ်ႇသၢႆUSB တီႈၽူင်းၼၼ်ႉၸူးၶွမ်းသေ
ၽုၺ်ႇသေႃႉဝွႆးV root ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈRoot တုမ်ႇၶဵဝ်ꧦၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ


 ယူႇဢမ်ႇႁိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ ယင်းဢမ်ႇတၼ်းမီး ပူႇသြႃႇV Root ၼႆႉ ၶိုင်ၵၢၼ်မၼ်းၼႆၵေႃႈ
ဢၼ်ႁဵတ်းလုတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈ
 တႂ်ႈၼႆႉၼႃႇ ပေႃးႁဵတ်းလုတ်ႉယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈIcon မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 ၵမ်းၼႆႉႄ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇမႃးသႂ်ႇတူၺ်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး ဢၼ်တႃႇၸႂ်ႉၽူင်းဢၼ်လုတ်ႉၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇလႆႈၵူၺ်းသႄႈ ႁိုမ်ijij ပွႆႇၶေျႃႉ သႂ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇမၢၼ်ႈ Zawgyi Installer-Root-1ၼႆႉတူၺ်း
ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢိုမ်ijijijij တေၶိုင်လၢႆးလႂ်ၼေႃးijij ဝူၼ်ႉယူႇတင်းႁိုင်
ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ ၽွၼ်ႉၸေႃၵျီႇမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မြန်မာ Mobile ဇောဂျီ ၼၼ်ႉ
သႂၢင်းသႂ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ  ဢၼ်ၸဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  မြန်မာ Mobile ဇောဂျီ  Download
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉသႂၢင်းၵဵမ်းၸိူဝ်း
ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသႂၢင်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈIcon မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈIcon Myanmar ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ ဇောဂျီ ဖောင့်ပြောင်းရန်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၽူင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းReboot သေ မွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈပေႃးမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆး
လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ၊ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈဢဝ် ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉသေ
သႂၢင်းသႂ်ႇၵူၺ်း ပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးယူႇ။
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ 
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ဝဵင်ႈၵုၼ်ႁဵင်
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes