မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 30, 2013

လၢႆးႁဵတ်း ၶႅပ်း ႁၢင်ႈ Slideshow သႂ်ႇၵႂၢမ်း သေႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉꧦ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ   ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃး ႁွတ်ႈထိုင်လႄႈ (ဝႅပ်ႉသၢႆႉ) ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉယွၼ်းသုပ်ႇ  မိုတ်ႈပၼ် 
software Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe.v6.0.2. ၼႆႉ ထႅင်ႈဢေႃႈ
ၼႆႉတေႉပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း Slideshow  ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသႂ်ႇလူင်းသေ
ႁဵတ်းဢေႃႈ၊ Effect မၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉမီးတင်းၼမ် လိူၵ်ႈသေႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၸႂ်ယူႇဢေႃႈ
လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈငႅမ်ႈ ၊ သင်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပေႃးၼႆ ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ
ႁဵတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလဵပ်ႈယူႇဢေႃႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵႂႃႇတႃႇသေႇ ၶၢဝ်းတင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ
Key (ၵီး) မၼ်းၵေႃႈ ၶႃႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉယူႇဢေႃႈ မီးၼႂ်း သွပ်ႉဝၢႆး မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈတႅမ်ႈ ပဵၼ် Notepat ၼၼ်ႉၶႃႈ 

Download:Slideshow Builder Deluxeဢၼ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ဝႆႉၼႆႉၵေႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်း ၊ တူၺ်းလၢႆးမၼ်းသေၵွၼ်ႇၶႃႈလႄႈ ၷွၢမ်းတေႉ ပဵၼ် ၼၢင်းဢေးလ ဢေႃႈ  ij ij


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes