မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 2, 2013

လၢႆးၽင် ၽွၼ်ႉ Zawgyi-tai တီႈၼႂ်း Blog

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇၼႄ လၢႆးၽင်ၽွၼ်ႉ  Zawgyi-tai ၼႂ်း blog သေၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢွၼ်တင်းတေႉ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈသႂ်ႇမႃႈသေပွၵ်ႈၼင်ႇ ၵဝ်ႇၽိူဝ်ႇ သႂ်ႇယဝ်ႉယဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢဝ် ၶဝ်ႈတင်းတိုဝ်းတေႉꧦ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈႁဵတ်းသင်ႈ blog ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းလၢႆးၼႆႉ ပႆႇပဵၼ် မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉ တႆးလႄႈ တႃႇတေလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉလၢႆးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်တင်းသုတ်းတေႉ ယွၼ်း ၶွပ်ႈ ၸႂ်ထိုင် GNJ လႄႈ ပီႈ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် လၢင်းၶိူဝ်း ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ် တီႈဢၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်မႃး CSS ၵူတ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇတႆးယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တေႉꧦ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ

http://img194.imageshack.us/img194/958/zawgyitai.jpg ၵမ်းၼႆႉတေႉ တေႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းတေႉ ၶဝ်ႈ Blogger Dashboard >> ႁဝ်းသေ ၵႂႃႇတီႈ Template >> Edit HTML  ယဝ်ႉၵေႃႈတေႁၼ် Code မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ။ ပေႃးႁၼ်  Code ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅၵ်း Ctrl+F ) သေႁႃ ဢမ်ႇၼၼ် F2 သေ ႁႃ ဢၼ်ၼႆႉ  </head> ၶႃႈတႃႉ ။ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ  Copy ဢဝ် Code တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
သႂ်ႉပၼ်ပႃႈၼႃႈ  </head> ၼၼ်ႉတႃႉ  ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ တီႈတူဝ်လိၵ်ႈ font-family: ၼႆႉ ၶိုၼ်းမေးႁႃတီႈ Edit HTML မၼ်းၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇပၼ် zawgyi-tai ၼႆၶႃႈတႃႉ  (မၢႆတွင်း) font-family: ၼႆႉဢမ်ႇမီးတီႈလဵဝ် ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်းမီးလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်ပႃႈၼႃႈမၼ်း zawgyi-tai တင်းမူတ်းၶႃႈတႃႉ  ပေႃးယဝႉ်ၵေႃ ၼႅၵ်း Save Changes သေ သိမ်းၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈ


 CSS Code

<link href="http://gnjfont.appspot.com/css?font=zawgyitai" rel="stylesheet" type="text/css"></link>


သင်ဝႃႈၶႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆ ၵေႃႈ ၵႂႃလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈၼႆႈ http://www.goldninjar.net
ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႆႈ http://saihsuahan.blogspot.com လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes