မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 20, 2013

ဢမ်ႇႁိုင် ပပ်ႉလိၵ်ႈ (သင်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း) မႂ်ႇꧦ တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းသုပ်ႇ မိုတ်ႈ ပၼ် ပၢႆၵမ် ပပ်ႉမႂ်ႇ  ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢူႁိူင်းသႂ် ( မိူင်းသူႈ ) ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ  (သင်ထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း) ၼႆၶႃႈလႄႈ ၊ ဢမ်ႇ ႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေၶပ်ႉၶိုင်ပိုၼ်ၽဢေွၵ်ႇမႃးၼႂ်းလိူၼ် Octoer လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ  ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ဢိတ်ႇယူႇၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ ၊ ပုၼ်ၽတေီႈ

႑ ပင်းႁွမ် (ပၢင်လူင်)
႒ ဝူင်းဝၼ်း (တူၼ်ႈတီး)
႓ မွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင် ၵဝ်ႈလၵ်း (တႃႈၵုင်ႈ)
႔ သၢႆဝၼ်းလႅင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)
႕ ၵျွၵ်မေး

ဢမ်ႇႁိုင်တေၶိုင် ပဵၼ် ပပ်ႉ ထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပႂ်ႇမုင်ႈမွင်း ပၼ်ႁႅင်း ၸိမ်းလူ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၵႂႃႇသေ ၵမ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်းၶႃႈij

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes