မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 20, 2013

ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈထိုင်ၸၢႆး - ၼၢင်းဢေးလႃႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်း သဵင်ႈ ၾိင်း ဝၢၼ်ꧦႁူ ၼၢင်းဢေးလ ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇႁိုင်သေတႃႉ ၵေႃႈ ၊ လီထွမ်ႇ  ယွၼ်ႈထိုင်ၸႂ် ထိုင် လုပ်ႇလီတေႉဢေႃႈ ၊ ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၶႅမ်ႉသေတႃႉ  မီးမိူဝ်ႈထွမ်ႇ ၵူၺ်း ၶႅမ်ႉ ပေႃးႁိုင် မႃး ႁႂ်ႈထွမ်ႇၼႆၵေႃႈ ၊ သမ်ႉပေႃးသၼ်ႇ ဢိမ်ႇယဝ်၊ ယွၼ်ႉ ၼႆၵႂၢမ်း ၼၢင်းဢေးလ ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈထိုင်ၸၢႆး  ၼႆႉ လီထွမ်ႇသဵင်မၼ်းၵေႃႈ လီထွမ်ႇတေႉၶႃႈ ၊ တေဝႃႈ ၵႂၢမ်း Mp.3 ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇ ႁိုင် ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢွၼ်ထွမ်ႇတူၺ်းသေၵမ်းၶႃႈ ijၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉ ထွမ်ႇတူၺ်း/Download Size
1 ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.13 MB
2 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.08 MB
3 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းမီးမိူင်းလႂ် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.29 MB
4 ယႃႇပေလိုမ်းၼွင်ႉၼႃႈ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.16 MB
5 ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.42 MB
6 မွၵ်ႇႁၢမ်းၸူႉ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.83 MB
7 ၸၢႆးၸႂ်ၼမ် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.02 MB
8 ၵၢဝ်ထိုင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 4.96 MB
9 ႁၵ်ႉၼိုင်ႈႁၵ်ႉသွင်ႁၵ်ႉသၢမ် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
10 မွၵ်ႉႁၢမ်းၸူႉ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
11 ယွၼ်းသူးပၼ်သူ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
12 ၵေႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
13 ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းမီးမိူင်းလႂ် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
14 မွၵ်ႉႁၢမ်းၸူႉ ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.42 MB
15 ၵဵင်းတုင် ၼၢင်းဢေးလႃႉ Click Here 3.46 MB

 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes