မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, September 23, 2013

သင်ၶႂ်ႈသႂ်ႇ ၼူၵ်ႉ မိၼ် ၼိူဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸိုင်မႂ်ႊသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈ သူင် ႁဵတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶဝ် ဢေႃႈ၊ ၼႆႉတေႉပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သႂ်ႇ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ  ႁၢင်ႈ ၼူၵ်ႉမိၼ် မီႈယူႇ လၢႆ လၢႆ ဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ ႁၼ် တီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ် ဢၼ် လႆႈ ၵေႃႈ မၢႆသေ ၊ ၶိုိၼ်းၼႅၵ်ႈတီႈ Add to Blogger ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တီႈ HTML သုပ်ႇၼႅၵ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ij မႂ်ႇသုင်ၶႃႈMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes