မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, September 5, 2013

GO Launcher EX – ModernWood

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ထႅင်ႈ Drock Next Launcher 3D Theme ၸိူဝ်း ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၵေႃႈတေမီး၊ ၵေႃႉဢမ်ႇယၢမ်ႈၵေႃႈတေမီးၶႃႈၼေႃႈ? ၵူၺ်းၵေႃႉဢမ်ႇမီႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸိုင် ဢဝ်လႆႈယူႇဢေႃႈ၊ version V1.15 ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၊ မီႈပႃးႁၢင်ႈ ယၢမ်းမူင်းသေ ႁၢင်ႈလီ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈပိူၼ်ႈ ယူႇဢေႃႈ  မိူၼ် ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးလႆႈၸႂ်ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈလႄႈ ij
Download: GO Launcher EX – ModernWood

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes