မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 18, 2013

Next Clock Widget

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်း ၶဝ် ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Next Launcher  တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆႈ ႁၢင်ႈၽၢင် Theme Phone ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ တူၺ်း ၶၢဝ်း ယၢမ်း မိူၼ် ႁိုဝ် ? ၊ ႁွင်ႉဝႃႈ  Next Clock is a 3D Clock Widget  ၶႃႈယဝ်ႉ  တေႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇၶႃႈ၊ VERSION: 1.33 ၶႃႈ ယဝ်ႉ ပေႃးလႆႈလႆႈၸႂ်ဢဝ် ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ij

Download: Next Clock Widget

Next Clock Widget-1


Next Clock Widget-2
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes