မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 11, 2013

( တႃ ) ၸိူင်းလႅဝ်း မႂ်ႇꧦ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၵႂၢမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း မႂ်ႇ ꧦ မၢႆ ႁူၵ်း (6) ၸိုဝ်ႈ ၶႅပ်းမၼ်းတေႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ( တႃ) ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ပေႃးဝႃႈၸိူင်းလႅဝ်းၼႆတေႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်တေႁူႉၸၵ်း တေယၢမ်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၶဝ် မႃးၵူႈၵေႃႉယူႇ ၊ ၵေႃႉဢမ်ႇႁႁူႉၸၵ်းတေႉ ၊ တေပဵၼ် ၵေႃႉပႆႇႁၼ်ၾႃႉသွမ်ႇၵူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ ႁိႁိး) ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်တေလႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈငိၼ်းၼၼ်ႉ ၊ ၶတ်းၸႂ်သေ တၢင်ႇ ပၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈ


ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉ ထွမ်ႇ/Download Size
1 ၾိင်ႈတၢၼ်းယႂ်ႇလူင် ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 4.13 MB
2 တႃ ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်း Click Here 4.08 MB
3 ၶုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း Click Here 4.29 MB
4 မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵေႃႉဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း Click Here 4.16 MB
5 လိူ်တ်ႇႁၢၼ် ၼွင်းၶူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 4.42 MB
6 ႁႅင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 3.83 MB
7 ၶူၼ်ႉတူၵ်ႇ  ယႃႇ  ၼွၼ်းၼူၵ်ႇ ၸုမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း Click Here 4.02 MB
8 ဝူၼ်ႉပွင်ႇလူင်ႈၼႃႈ ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 4.96 MB
9 မွၵ်ႇၶႆႇမွၵ်ႈ ယိင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၵွၼ် Click Here 4.96 MB
1႐ သၢမ်ၶွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 4.96 MB
11 ဝူ တိုၵ်းၵူႈလၢႆး ပၢႆးတူၼ်ႈၸႂ် ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 4.96 MB
12 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ် Click Here 3.46 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes