မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 4, 2013

Colorful Tabs ၼႂ်း Mozilla ႁၢင်ႈလီလီ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ij တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Mozilla Firefox ၶႃႈၼေႃႈ ij မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးတၢင်းၶိူင်ႈ Mozilla ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  း) တီႈတေႉမၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ij ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉႁုႁူႉလႄႈ တိုၵ်ႉႁုမႃးမွၵ်ႇၼေ ၸႅၵ်ႇၽပေၼ် တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေုႈ ij ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈၼေႃႈ ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈႁူႉသေ ၸိူဝ်းပႂ်ႇႁူႉၵေႃႈ တူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းဢဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ
လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းတေႉ1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း Click Here ၼဵၵ်းတီႈၼႆႈသေ
2. ၵႂုႇသိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ  + Add to Firefox     သေၵမ်းၶႃႈ
3. ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ Install now ၼႆၶႃႈဢေုး၊ ၵႂုႇၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ် Install now ၼၼ်ႉၶႃႈ
4. ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈၼဵၵ်း Restart Firefox ၵူၺ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉဢေုႈMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes