မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 4, 2013

ဢဝ် MP.3 လၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ် SWF

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေယွၼ်း လၢတ်ႈ မွၵ်ႇၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈ ႁဝ်းၶဝ် လၢႆး ဢဝ် Mp.3 လၢႆႈႁဵတ်း Swf  ၶႃႈဢေႃႈ လၢႆး ၼႆႉတေႉ   ပေႃး ၸိူဝ်း ယၢမ်ႈႁဵတ်း FlashSong တေႉ တေႁူႉယူႇ ဝႃႈ ပဵၼ် သင် ၼႆ၊ ဢၼ်ၼႆႉပေႃးလၢႆႈယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်ႇ ၼိူဝ် ၼႅင်ႈၵေႃႈ လႆႈၶႃႈလူး ၊ ဢဝ် Mp.3 လၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ် Swf ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇၵေႃႈ သူင်ႇ ပၼ် ၵၼ် လႆႈယဝ်ႉၶႃႈလူး ၊ ၸၢမ်း တူၺ်းၶႃႈလႄႈ ငၢႆႈ ငႅမ်ႈ သေ တေပဵၼ် ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ၊ လၢႆးတၢင်ႇမၼ်းတေႉ  ဝူၼ်ႉ ဝႃႈတေႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃ ij တူၺ်းၸွမ်း လၢႆးမၼ်းတီႈ တႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ  ပေႃးႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ထၢမ် ထိုင်လႆႈယူႇၶႃႈ ? တေဝႃႈ ဢဝ် SWF လၢႆႁဵတ်း VIDEO ၵေႃႈ ၶႃႈတၢင်ႇ ပၼ် ယဝ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ် SWF လၢႆႈႁဵတ်း MP.3ၵေႃႈ တၢင်ႇ ပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈၼႆဢေႃႈ ij မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉတေႉ ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ

Download: Mp-3 to SWF Conveter


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes