မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, June 29, 2014

ၽၢႆႇၵူတ်ႉထတ်း ၼႂ်းၽူင်း ၽၢႆႇတႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းသုပ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်း လဵၼ်ႈၽူင်းၶဝ်ဢေႃႈ  Apk ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်ႉထတ်း ၽူင်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၽူင်းႁဝ်း ပဵၼ်သင် ၼပႄၼ် လႆႈလွင်ႈမၼ်းတၢင်ႈၼမ် ၶႃႈယဝ်ႉ
ၸိူဝ်းယၢမ်ႈယိပ်းၵေႃႈတေမီးမႃးယူႇၼႆႉတေႉ ၶႃႈမေး ပိၼ်ႇဝႆႉ ၽၢႆႇတႆးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ဢဝ် ၵႂႃႇလႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈij

Download:ၽၢႆႇၵူတ်ႉထတ်း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes