မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 30, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇꧦ ၼၢင်းမူၺ်ၶၢဝ် (ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီး)

         မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း မီးၾိင်းၵႂၢမ်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇꧦ  ၼၢင်းမူၺ်ၶၢဝ် (ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီး) ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးလႄႇထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယူႇၶႃႈဢေႃႈ   မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ပေႃးႁူႉဝႃႈပီးၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် မႃးပၼ် ႁႅင်းၶဝ်ႈတူၺ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈယူႇၼႆ တေသုပ်ႇတၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ႁိုင်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈ လႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸိုင်  တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇၶႃႈၼႆ  ပေလိုမ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈး) ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ ij


No Title Singer Listen/Download Size
1 ခတ်းၸႂ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 3.00 MB
2 ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီး ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 2.00 MB
3 ၸုၼ်းႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ် ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 3.00 MB
4 ယိၼ်ႉသီးၸွမ်းၵၢမ်ႇ ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 3.00 MB
5 ၸႂ်ပႆႇႁတ်းပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 4.00 MB
6 ၶိုၼ်းတွင်ႉၾႃႉလၢဝ်လပ်း ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 3.00 MB
7 ၸၢႆးတူၵ်းလိုၼ်း ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 4.00 MB
8 သူင်ႇသိမ်းႁၵ်ႉၼႂ်းၸႂ် ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 3.00 MB
9 ဢွင်ႈၵဝ်ႇႁႃး ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 2.00 MB
10 ဢွင်ႈၵဝ်ႇႁႃး ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 2.00 MB
11 ၶဵၼ်ႈတေႃႈတွပ်ႉမႃးလႄႈ ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ် Click Here !! 4.00 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes