မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, July 22, 2014

တႃႇ မေးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈၼႃႈလဝ်း Beauty Pilot

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းမေးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈလဝ်းလီ  တေႇဢဝ်ၼႃႈ တူဝ် မေးတၢင်ႇသီမၼ်းလႆႈၼင်ႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းသွပ်ႉဝၢလ်း မၼ်းၵေႃႈ ပႃးယူႇၶႃႈ ပေႃးၽူၺ်ႇၵေႃႈ
မၼ်းတေႁဵတ်းၼတႄွၼ်ႈ သွၼ်ဢွၼ်တၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ  တူၺ်းသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းတေႉမီး 2.26 MB ၵူၺ်းၶႃႈ သဵၵ်ႉမၼ်းလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ  Mp-3 ၼိုင်ႈႁူဝ်ၵွၼ်ႇဢေႃႈ လူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ ij

 Download:Beauty pilotMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes