မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 5, 2014

ဢၼ်လပ်းၼႃႈၽူင်း ၽၢႆႇတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈ      မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ယူႇတေႉꧦၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉၸွင်ႇမီးမႃး သွပ်ႉဝၢႆလ်း ဢၼ်လပ်းၼႃႈၽူင်း 
တွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် ဢၼ် ဢိုတ်းၼႃႈၽူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလႆႈၽႂ်း ၼႆ ၶႃႈလႄႈ ၸၢႆးၸိူင်းၶမ်း ႁဝ်း ၸွင်ႇလႆႈ ပိၼ်ႇပဵၼ် ၽၢႆႇတႆးသေ တၢင်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႂ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸၢမ်းယိပ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်လီၸႂ်ႉတုဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၽူင်းတေႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ijႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းသေၵမ်းၶႃႈijij

Download:လပ်းၼႃႈၽူင်း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes