မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, July 10, 2014

ၵေႃးသလၼွၼ်းၾၼ် သိပ်းႁူၵ်းဢၼ် ႁေႃး သၢင်ႇယီႇဢွၼ်ႇ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈ ယွၼ်ႉ ပဵၼ် လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်းၶႃႈ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ် တြႃးၸဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃးသလ ၼွၼ်းၾၼ် (႑႖) ဢၼ် သၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇ   ႁေႃးဝႆႉဢေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်လီထွမ်ႇ ပဵၼ်မႅၼ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် ႁဝ်းသူတေႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်တူူူၺ်းၵူႈၵေႃႉၶႃႈလႄႈ ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပႃးၸွမ်း မၼ်းတေႉ
မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈမေး ၶပ်ႉ တမ်းၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇႁေႃးဝႆႉၶႃႈလႄႈ ၊ လူတ်ႇဢဝ်သေ သိမ်းဝႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၾၼ် (႑႖) ဢၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵူႈလွင်ႈသေၵမ်းၶႃႈijij
No Title ႁေႃႈထမ်း Listen/Download Size
1 ၵေႃးသလၼွၼ်းၾၼ်သိပ်းႁူၵ်းဢၼ် သၢင်ႇယီႇဢွၼ်ႇ Click Here !! 28 MB
2 ၵေႃးသလၼွၼ်းၾၼ်သိပ်းႁူၵ်းဢၼ် သၢင်ႇယီႇဢွၼ်ႇ Click Here !! 18 MB
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes