မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 6, 2014

တၢင်းၵႃႈႁၢင်ႈလီလီ ၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

         ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵႃႈႁၢင်ႈလီလီဢွၼ်ႇ ႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႃႈ၊ မိူဝ်ႈပွႆႈလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆႈလႄႈ

ၾိင်ႈငႄႈတႆး ‘‘မ’’ ႁႃႈတူဝ် ၶၢဝ်းမႆႈ၊ ႒႐႑႔ ၶႃႈဢေုႈ ။ ဢွင်ႈတီႈၸမ်း ijij ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ၊ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၶႃႈဢေုႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ်တၢင်းၵႃႈဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တေပဵၼ်တၢင်း လႆႈၸႂ်သေ မီႈတၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇၼႆ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႉယူႇတီႈၶႃႈဢေုႈ  ij ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႂ်ပဵၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ သေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းသူးပၼ်ယူႇတီႈၶႃႈဢေုႈ  ijij
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes