မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 6, 2014

ၶေႃႈယွမ်းၼွမ်းထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးလေႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၶႃႈဢေႃႈ ၼၢင်းမူၺ်ၶၢဝ် ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇလူင်းၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႃႈ တၢင်ႇၽိတ်းဝႆႉ ၵႂၢမ်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်  ၼၢင်းၶႅမ်ၶမ်း ဝႆႉဢေႃႈ ၊
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း လိူင်ႉလၢင်ႉ  တၢင်ႇတီႈလဵဝ်ၼမ်ၼႃႇၽဵဝ်လႄႈ လႆႈတၢင်ႇၽိတ်းပၼ်ၵႂႃႇဢေႃႈ ၶဵၼ်းတေႃႈဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႃး ပွႆႇတူၺ်းၵႂၢမ်းမၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်သႂ်ႇၽိတ်းၵၼ် တၢင်း ၼၢင်းၶႅမ်ၶမ်း ဝႆႉၶႃႈလႄႈ  ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းတၢင်ႇ ပၼ်လီꧦဢမ်ႇၽိ်တ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၶဵၼ်းတေႃႈ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ ၽိင်းၵႂၢမ်း ၼၢင်းမူၺ်ၶၢဝ် ၸိုင် ၶိုၼ်းမေးလူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ ၊ ၶႃႈၶိုၼ်းမေးသႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ ၊ၼၢင်းၶႅမ်ၶမ်း တေႉ ၶႃႈတေၶိုၼ်းမေးတၢင်ႇပၼ် ထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈယူႇ ၶဵၼ်းတေႃႈ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းဢဝ်ထႅင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ij
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes