မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 23, 2014

ပပ်ႉ (ဝွၵ်းသဵင်ထမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇဢရိယၺႃႇၼ (ၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ) တိူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ


http://3.bp.blogspot.com/-3zOOKX9sWhY/U9ANKRmul-I/AAAAAAAAEtg/8DPbqWmQdjA/s1600/2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-zOoxTSRi1IM/U9AM8C7jWmI/AAAAAAAAEtY/rM3Yy2DSNYo/s1600/1.jpg


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင် ပပ်ႉ ‘‘ဝွၵ်းသဵင်ထမ်း’’ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြုႇဢရိယၺႃႇၼ (ၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ တႅမ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေုႈ ၊ ၼႂ်းပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တႄႉမၼ်းၸဝ်ႈတေတႅမ်ႈဝႆႉ ဝွၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈထမ်းတြုးၼၼ်ႉၶႃႈဢေုႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်လီယူႇ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တႄႉတႄႉယူႇ ၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ဝွၵ်းႁူဝ်ဢွၼ်ႇသေ ဢဝ်ဝႆႉတီႈယမ်ꧦၵမ်ဝႆႉတီႈၸႂ်ႈꧦမၼ်းသေလႄႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တေထုၵ်ႈႁူမႅၼ်ႈတုၵၼ်ယူႇၶႃႈၼႆ ၶႃႈႁဝ်းယူႇတီႈ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၶႃႈဢေုႈ ။ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈပပ်ႉၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ သိုဝ်ႉဢဝ်လႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉတႆးၵူႈတီႈꧦလႆႈယူႇၼႆ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ မီးတၢင်းၶၢဝ်ႇလီ မီးၶၼ် မႃးတွၼ်ႈပၼ်ပီႈꧦၼွင်ႉꧦၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇတီႈၶႃႈဢေုႈ  ij ။
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes