မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 19, 2014

C-Locker Tai

        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ  တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် C-Locker Tai ၵၢၵ်ႇသေႃးတႆးယဝ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၸိူင်းၶမ်း ႁဝ်းပိၼ်ႇဝႆႉ ၽၢႆႇတႆးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႉꧦယူႇၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းတေႉ ပေႃး ဢူၼ်း
Apk ၼႆႉယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်း ပၼ် Upload ပၼ် ၼိူဝ် ၼႅတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  ႁဵတ်းပၼ် Upload မၼ်းၵေႃႈငၢႆႈယူႇ ၼႂ်း Setting မၼ်းတေႉ ပိၼ်ႇဝႆႉၽၢႆႇတႆးသဵင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တေမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၼ်လႆႈငၢႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ လူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ ij


Download:C-Locker Tai

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes