မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 23, 2014

လုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်း ဢူၼ်းၸူး ၽူင်းငၢႆႈ Moborobo

 http://4.bp.blogspot.com/-Nv76qM_ZK28/U8_0Eab-viI/AAAAAAAAEsk/M6bfDJLKyvQ/s1600/Moborobo-phone-manager.jpg

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉမီး ၶွင်လီမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ထႅင်ႈ Moborobo တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းသေ ဢူၼ်း သွပ်ႉဝၢလ်းၽူင်းငၢႆႈꧦ ၶႃႈယဝ်ႉ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈလီ ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢင်း Wondershare MobileGo for Android ၼႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ Moborobo ၼႆႉၵေ
ႃႈ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႅတ်ႇဝႆႉၼႆ တၢဝ်းလူတ်ႇ ဢဝ် Apk Music Photo Wellpaper Themes ၸႃႉၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းၼႆ မႃး ႁၼ်ပၼ် ဢွၵ်ႇပၼ် ႁင်း ၵူၺ်းယူႇ လူတ်ႉလူင်းၵေႃႈငၢႆႈၵၼ်တေႉꧦၶႃႈ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ဢဝ် ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ သႅၵ်ႉမၼ်းတေႉ မီး  18MB ၵူၺ်းၶႃႈ လူတ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:MoboroboMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes