မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, July 14, 2014

လၢႆးႁဵတ်း ဝၼ်းၽူၼ်တူၵ်းမႃး ၼႂ်း Photoshop Cs 5 /ၼပႄႃး ငဝ်းမၼ်း/ ပပ်ႉမၼ်း


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေယွၼ်း ၼလႄၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshop cs 5 ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ၊ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတေၼႄၼႆႉတေႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်း ၾူၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇလၢၵ်ႈဢမ်ႇလၢႆးသေတႃႉၵေႃႈၵေႃႉ
၊ ၵေႃႈႁူႉတေႉႁူႉယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉတေႉ တေပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၼႆႉတေႉ လၢႆးမၼ်းငၢႆႈꧦဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဵၼ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉၶႃႈၶဝ်ႈတီးဢွၵ်ႇတီးၼိုင်ႈသေ ႁူႉၵႂႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ  ၵမ်ၽွင်ႈၵေႃႈ တေမီးဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းလၢႆးၽႂ်မၼ်းတေႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇၶႃႈ ၊ပေႃးၼၼ် သုပ်ႇတူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ  ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵေႃႈၼႄ ပပ်ႉၵေႃႈပႃး၊ ငဝ်းတိူင်ႉ လၢႆႈမၼ်းႁဵတ်းၵေႃႈၶႃႈၼႄ ဝႆႉယဝ်ႉ  တေပဵၼ်လွင်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ် လဵၼ်ႈPhotoshopၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ

Download:ပပ်ႉလိၵ်ႈ လၢႆးႁဵတ်း

ငဝ်းတူင်ႉတႃႇယိူင်းႁဵတ်းၸွမ်း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes