မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, July 1, 2014

လၢႆးၵဵတ်း ၶူဝ်ယုင်ႈ ငၢႆႈꧦတီႈၼႂ်း Photoshop CS 6 ၼပႄႃး ငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ ပပ်ႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ တေမႃးၼပႄၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် လၢႆးၵဵတ်း ၶူဝ်ယုင်ႈ ငၢႆႈꧦတီႈၼႂ်း Photoshop CS 6 ၶႃႈဢေႃႈ လၢႆး ၵႅတ်းမၼ်းတေႉ မီးယူႇလၢႆꧦပိူင်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းလၢႆးၼႆႉၵေႃႈငၢႆႈသေဢမ်ႇငႃး ၵႅတ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႅတ်းလႆႈလီꧦ ၶႃႈႁဝ်းၼပႄႃး  ပပ်ႉ /ငဝ်းတူင်ႉ/ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယူႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ တူၺ်းသေယိူင်ႈၸွမ်းၶႃႈလႄႈ ပေႃးႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆ တွင်ႈထၢမ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ijႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉႁူႉတွၼ်းမိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်းၶႃႈ ijijလၢႆးၽုၵ်း ငဝ်းတိူင်ႉဢၼ်ၼဝႄႆႉ

DownLoad: Ebook

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes