မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 11, 2014

Typing Master Pro v7.1.0 Build 808 with Key

Photo Editor, လဵပ်ႈႁဵၼ်းPhotoshop,
မႂ်သုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းမီးၶွင်ၽၢင်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် Typing Master Pro တွၼ်ႈတႃႇၽုၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႅတ်းၽႂ်းလီ ၽၢႆႇ English ၶႃႈယဝ်ႉ  သႅၵ်ႉ မၼ်းၵေႃႈလဵၵ်ႉ ၸၼ် ဢဝ်ၵေႃႈငၢႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ၼႂ်းၽၢႆလ် မ
ၼ်းၵေႃႈ သႂ်ႇပႃး ၵီး မၼ်းလႄႈ ၸိုုဝ်ႈမၼ်းယူႇ ပေႃး ၵႂႃႇၸိုင်မၼ်းတေ ယွၼ်း ၸိုဝ်ႈ လႄႈ ၵီးမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ဢဝ်ဢၼ်ၶႃႈသႂ်ႇဝႆႉပၼ် ၼႂ်း Notebook ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈ

Download:Typing Master Pro v7.1.0 Build 808 with Key


ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်,
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes