မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 5, 2014

Zapya တွၼ်ႈတႃႇ PC ၶွမ်း မႃးယဝ်ႉၶႃႈမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈဢေႃႈ  ၵမ်းၼႆႉ  မီး သွပ်ႉဝၢလ်း ၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး Zapya for pc တွၼ်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  လၢႆးမၼ်းတေႉ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းၸႂ်ႉ  zapya ၼႂ်းၽူင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ လိူဝ်သေ ၼႂ်းၶွမ်းၼႆႉ မၼ်းယွၼ်းမၢႆလပ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၊ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းသေတႅမ်ႈသႂ်ႇသေၶႃႈလေႃႇ
လၢႆးမၼ်းတေႉ မီးတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ တူၺ်းတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉၶႃႈ  zapya ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းၽူင်း သူင်ႇၸူး ၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉၶွမ်းသူင်ႇၸူး ၽူင်းၵေႃႈလႆႈ ၊ ၶွမ်းတေႃႈၶွမ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ သူင်ႇၵၼ်လႆႈၶႃႈယဝ်ႉ  ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉꧦၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ဢဝ် သၢႆ USB သဵပ်ႇသႂ်ႇ ၶွမ်းသေ တွႆးၽူင်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ
သူင်ႇၸူးၵၼ်လႆႈၼင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ij တီႈတႂ်ႈၼႆႉတေႉ  ၶႃႈၼဝႄႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈ လုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်းသေသူင်ႇၸူးၽူင်းၶႃႈဢေႃႈ တူၺ်းသေ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:Zapya for pc


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽူၺ်ႇ WinRAR မၼ်းသေ တဵၵ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ij
သုပ်ႇတဵၵ်း

တီႈၼႆႉ တေႁၼ်မၢႆလပ်ႉမၼ်းၼင်ႇ ၼႆ ၶိုၼ်းမေးလႆႈၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတွင်းငၢႆႈꧦၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes