မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 30, 2014

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ၶႃႈႁဝ်း ‘‘ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ’’ တေပိုတ်ႇပၢင် သွၼ်ၶွမ်း 1/9/2014 တီႈဝဵင်း တႃႈၵုင်ႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈꧦ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် IT ၼႆႉ မၼ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၶိုတ်းပၢၼ် ဢမ်ႇမေႃဢမ်ႇပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးႁဝ်းမေႃဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉႉထႅမ် ႁဝ်းၵႂႃႇတႃႇသေႇၶႃႈလႄႈ 
၊ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇ ၼႆၶႃႈလႄႈ  ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1/9/2014  ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေပိုတ်ႈပၢင်သွၼ် ၶွမ်း Computer တီႈၼႂ်းတိူင်း တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈလႄႈ သင်ဝႃႈ မီး ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၽူႈလႂ်ဢမ်ႇ ဝႃႈ သင်ဝႃႈသူင်ၸႂ် မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်း ၶႂ်ႈႁူႉ ၵဵဝ်ႈ ၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ Internet (᧣ႅတ်ႉ) ၼႆႉ  တေၼပႄၼ်သပ်းလႅင်းၼႄ ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ပိူင်လူင် တေႇ ႁဵတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ  Website Designer ယဝ်ႉ   ယဝ်ႉၵေႃႈ FlashSong Designer /Adobe Photoshop CS6/CS5 လႄႈ လၢႆးတၢင်ႇ File  (ၽၢလ်) ၵူႈပိူင်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် (ၼႅတ်ႇ) Internet/ တေႇၸဵမ် လွင်ႈ ၽူင်း လၢႆးၽွၵ်ႈ Root သႂ်ႇၽွၼ်တႉႆးမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈ Application ၽူင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ

ပေႃးပႃးၸႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဝႆႉဢွၼ် ၼႃႈၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် တွင်ႉ ထၢမ် ထိုင် လႆႈၵမ်းလဵဝ်မၢႆ ႁွင်ႉမႃးမၢႆၽူင်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉဢေႃႈ

ၵပ်းသုပ်ႇမႃးတီႈ တႃႈၵုင်ႈ (ရန်ကုန်) မၢႆၽူင်း / 09972037988 / 09428043762 / 0931015490 / 0931857175 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes