မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 29, 2014

Auto Call Recorder Proမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ncoming Call,Outgoing Call ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းယပ်းၽူင်းယူႇၼၼ်ႉ  သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢတ်းဝႆႉသဵင် ၊ဢၼ်သုပ်ႇၶဝ်ႈမႃး လႄႈ ႁဝ်းဢတ်းသဵင် မၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  မၼ်းသိမ်းလႆႈ Audio File  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဝႆႉ  မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေ
ႃႈလိူဝ်ႇတေႉယူႇၶႃႈ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈမီးယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉမႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းပႆႇမီးၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်သေၵမ်းၶႃႈ ij


 Download         Screen Shots......
      

                             

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes