မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, August 18, 2014

ပရိတ်ႈလူင်-ၽၢႆႇတႆး တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၽူင်း


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃႈၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်  ပရိတ်ႈလူင် ၽၢႆႇတႆး တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၽူင်း ဢၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁဵတ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇ သွၵ်ႈ ႁၼ် ၼႂ်း Play Store ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်း မေးတင်ႇ ပၼ်ဝႆႉၼႂ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ
ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈလီၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ ijDownload:ပရိတ်ႈလူင်-ၽၢႆႇတႆး
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes