မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 30, 2014

Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated.rar


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်း ယိပ်းတိုဝ်းၶွမ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ Softwere ၶိုၵ်ႉ  Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated ၼႆႉ တေႉ မၼ်းၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ Drivre ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈ
ယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈ ၼႆၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ  သွၢပ်ႉဝၢႆးမၼ်း ႁိုင် Outdate ၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်းၶိုၼ်း ႁႃႁင်း ၵူၺ်းသေ ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈ Update မၼ်းၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉၵေႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင် လူင်တေႉ လိူဝ်ႇမီးလႅင်းၼႅတ်ႉ ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ သင်ႁဝ်းမႃး ၽူၺ်ႇၼႅတ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ  ၽူၺ်ႇသွပ်းဝၢႆးလ်ၼႆႉသေ မၼ်းတေ သွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်လိူဝ်ႇႁဵတ်း Update ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ၸႂ်ႉၶွမ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉꧦ ဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း မီး 3.MB ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ij

Download:Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated.rar

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes