မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, August 11, 2014

ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် Facebook Messenger New Versing for phone

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႇႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် Facebook Messenger  Versing ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း လီၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁဵတ်း ၸုမ်း Group ၵေႃႈလႆႈ  ႁွင်ႉ ၽူင်း သူင်ႇသဵင် ၸႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဵတ်းလႆႈသဵင်ႈꧦၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်
ဢၼ်လီတိုဝ်းတေႉꧦၶႃႈ ယွၼ်ႉ ပၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉလိုၼ်းသုတ်းၶႃႈဢေႃႈ


DownLoad:New Messenger Facebook

ႁၢင်ႈၼႂ်းမၼ်းတေႉ မိူၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes