မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 10, 2014

လၢႆးသႂ်ႇ Flash ၼိူဝ်ႁူဝ် ပလေႃႉ!


ဢမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်း သူင်ႁဵတ်း ပလေႃႉ  ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ တေႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် FlashSong တၢင်ႇၼိူဝ် ပလေႃႉ ၶွင်ႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  လၢႆးမၼ်းတေႉႉဢမ်ႇယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ  မိူဝ်ႈႁဝ်းတေႁဵတ်းတၢင်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းလိူဝ်ႇ ႁူႉဝႆႉ ဝႃႈ ပလေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  တၢင်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇမီးတၢၼ်ႇလႂ်ၼႆသေ  မေးၶိင်ႇလႆႈတီႈ width: လႄႈ height: လႆႈၼင်ႇၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ FlashSong  တေႉ တေမေႃႁဵတ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼႄၵေႃႈ တေႁူႉယူႇၼႆၶႃႈ ၊ ၼႆႉတေႉ  ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး တူၼ်ၼိုင်ႈ ယွၼ်းဝႆႉၶႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႉ မၼ်းၼႆၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ  ႁႂ်ႈပလေႃႉတႆးႁဝ်း ၼမ်ၵိုၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ ijij
<div style="width:1000px;height:221px;border-style: dotted "><embed wmode="opaque" allowscriptaccess="never" src="တီႈသႂ်ႇ Link" width="1001" height="220"></embed>  </div>


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes